Exportreform, verktyg och industriugnar Exportreform, verktyg och industriugnar Exportreform, verktyg och industriugnar Exportreform, verktyg och industriugnar Exportreform, verktyg och industriugnar Exportreform, verktyg och industriugnar Exportreform, verktyg och industriugnar

Industriugnar & Maskinverktyg

Exportreform säljer verktyg, utrustning och anläggningar för verkstadsteknisk produktion, ofta specialanpassade för sina arbetsuppgifter, från ledande leverantörer inom sina respektive områden. Vi har lärt oss mycket om förutsättningarna i de nordiska metallbearbetande företagen eftersom vi funnits på marknaden sedan 1964. Vi kopplar samman våra kunder med produkter och lösningar och fokuserar på verkstadsindustrin i Norden.


Vi har fyra kompetensområden:


  

VI HAR SEMESTER FRÅN MÅNDAG 16 JULI T. O. M.  FREDAG 3 AUGUSTI.
VID VIKTIGA ÄRENDEN RING MARGARETA GEIJRON MOBIL 46 70 766 1753 ELLER TOMMY OLOFSSON 46 70 758 8228!